EKONOMİ Haber Girişi : 14 Mayıs 2024 13:43

CUMHURBAŞKANIM DUYUN SESİMİZİ

CUMHURBAŞKANIM DUYUN SESİMİZİ

Aydın Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler birliğine bağlı 12 adet Su Ürünleri Kooperatifi başkan ve yöneticilerinin katıldığı basın açıklamasında, kiralama ihalesi, kamu kurumlarının koordinasyonsuzlukları ve yönetişim eksikleri sebebiyle kiralanamadığı sonucuna varıldığı belirtildi.
Su Ürünleri Kooperatif Başkanları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Aydın bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan "Lagün dalyanlarımızın kiralama sorunları yaklaşık 2,5 yıldır aşılamamıştı. Milletvekillerimiz, Valiliğimiz, Bakanlıklarımız, genel müdürlüklerimiz ve taşla teşkilatlarımız iki buçuk yıldır bilgilendirilmekte ancak kiralama ihalesi kamu kurumlarının koordinasyonsuzlukları ve yönetişim eksiklikleri nedeniyle kiralamalarımız yapılamamakta sonuca ulaşamamaktadır. 
2,5 yıldır kiralama sonucu bekleyen kooperatiflerin bir başka şokla karşı karşıya kaldığını dile getiren Özgür Atacan "Hassas Koruma Alanı içerisinde bulunan dalyanlarımızın Milli Servet olan balık istihsalinin yapmak yerine ortaklarına ait af araçlarının Dalyan Mücavir alanından yani kiralama sahası dışarısına çıkarılması istenmiştir av araçları ise tekneleri ağrıları paragetaları ve av malzemeleridir. Üzüntü verici vaka ise "Bu tekneler nereye gidecek, mümkün değil" dediğimizde "Bilemeyiz evinin önüne çeker" cevabı alınmasıdır" dedi
Özgür Atacan " Serçin yılan balığı şenliklerine sahipliği yapıyor. Ülkemizin yılan balığı kotasının %40'ını yani yılda ortalama 40 ile 50 ton arasında yılan balığı ve yüz ile 120 ton arasında Cıran ve topan Kefal, Leyrek Çipura ihracatı gerçekleştiriyor. 
Doğanbey-Tuzburgazı Jöyleri Su Ürünleri Kooperatifi ülkemizin en büyük ikinci lagün Dalyanıdır  yılda 200 ile 250 ton arasında ihtisal yapan bir kooperatif olma konumundadır. Bugün batma noktasına gelmiştir. Batıköy Su Ürünleri Kooperatifi ve Akköy Su Ürünleri kooperatifi'de Lagün Dalyanları yalnız bırakılarak geçmişe dönük yıllara sari kiralamaları yapılmamış, istihsali yasaklanmış, kamu eliyle yok olma noktasına gelmiş ve milli servet olan balık istihsali yapmasının önüne geçilmiştir. Kuşadası ve Didim ilçelerinde modern ve Çağdaş bir şekilde faaliyetlerini yürütecekleri balıkçı barınaklarına ihtiyaç ortadadır. Güzelçamlı Su Ürünleri Kooperatifinin Ulaştırma Bakanlığının Mühendislik hatası ile yapılmış bulunan Balıkçı Barınağı her sene yapılması gereken dip tarama faaliyeti ile milyonlarca lira kooperatif ve devlet zararı uğramasına neden olmaktadır" dedi.
Açıklamasın son bölümünde Özgür Atacan "Aydın ilinde Su Ürünleri Kooperatifler olarak bakanlıklara, genel müdürlüklere, milletvekillerimize söz ve yazılı dilekçelerimiz ile hareket etmemize, vekillerimizle makamlara gitmemize rağmen bürokratik idare ve kamu alanındaki yönetimsel sorunlar olduğunun tespiti ile bürokrasi, kamu kurumlarının hantal yapıları, birbirleri ile olan koordinasyonsuzlukları ve yönetim eksikliği sebebiyle hiçbir yol kaydedilmemiş, kooperatifimizin kiralanmaları yapılmamış, bazı yönetim kurulları borç batağı içine saplanmıştır.
Sesimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak istiyoruz.
Kamu kurumlarının yönetişim eksikliği nedeniyle direkt ve dolaylı olarak binlerce insan ekonomik olarak mağdur olmuş ülke ve bölge ekonomisine katmadeğer üretememiş yüz binlerce ton balığın milyarlarca liralık bir ekonomik bedelin kiralama yapılamadığı için menşei belgesi kesilmeyen, nakil belgesi düzenlenemeyen, yıllarda milyonlarca dolar ihracat kaybının yaşanmasına neden olan hantal bürokrasi ve sorumluluk almayan kamu görevlilerini içine düştüğünüz bu çözümsüz durumu ifade etmek istiyorum dedi”